Svanhild af Borgå

Svanhild byggdes i Grännes år 1948 för transport av trävaror i Östersjöregionen. År 1972 köptes Svanhild av den nuvarande ägaren direkt från frakttrafiken. Under åren 1972-74 gjordes den första stora grundrenoveringen av den förre skepparen Göran Tackmann. Samtidigt byggdes lastrummet om till boningsutrymme. Fartyget fick nya master och tacklingen byggdes om enligt det ursprungliga mönstret. Senare har grundrenoveringen fortsatt, nu senast vintern 2006 – 2007. Då fick fartyget ett nytt költrä och fartygets hela teknik och inredning byggdes om. Svanhild utgör en utmärkt miljö för såväl kvällssamkväm som längre seglatser. Fartyget har sju trivsamma 2 – 3 personershytter vilket innebär att en grupp på 20 personer kan inkvarteras ombord. På dagseglatser är den maximala gruppstorleken 60 personer. Svanhild godkändes som ett av de första fartygen till traditionsfartygsregistret.

Svanhild Kauppatorilla.
Tervetuloa.
Svanhild saaressa.
Svanhildin salonki keulasta Päin.
Facebook Viaporin telakka Itämerihaaste Tall Ships Race